Horticultura terapèutica

El següent projecte té per objectiu consolidar i fer créixer l’agricultura social incorporant la teràpia hortícola, que és una activitat àmpliament reconeguda al nord d’Europa i que comença a desenvolupar-se al nostre país. Existeixen ja algunes ofertes formatives i associacions d’aquest àmbit. Es vol millorar l’activitat terapèutica que actualment ja es fa i obrir el negoci al sector de la salut, especialment la salut mental, que és un sector més dinàmic i valorat.

Sound de Secà. Consolidació i passos previs a la transformació a cooperativa

El projecte té per objectiu crear l’estructura empresarial necessària per realitzar el procés de transformació a cooperativa el 2023 i consolidar-se com a companyia catalana d’arts de carrer. Això serà possible gràcies a l’ampliació de la cartera d’espectacles, que permetrà l’obertura a un nou mercat com és el dels espectacles de mitjà-gran format i l’obertura a un nou model de negoci de tallers formatius.

L’Agulla Daurada, l’editorial de narrativa radical en català

El projecte té per objectiu crear un segell editorial de literatura radical en català, una proposta única i inèdita al mercat editorial de casa nostra. Recollint el bagatge de 10 anys d’edició de pensament crític en català i acompanyats d’una comunitat que ja ha llegit amb nosaltres obres destacades de narrativa radical en la nostra llengua, ha arribat el moment d’impulsar un nou segell especialitzat en aquest gènere literari per fer un salt d’escala com a cooperativa.

Generació de noves oportunitats d’ocupació en una construcció sostenible, social i circular

El projecte pretén introduir l’economia circular en les activitats de construcció i reformes que duen a terme entitats de l’economia social i solidària, específicament una empresa d’inserció que promou l’entitat participant SaóPrat, ampliant la cartera de serveis amb el concepte de deconstrucció (en lloc d’enderroc), per tal que els materials es puguin reutilitzar en noves obres i encàrrecs o bé es puguin vendre, en un mercat específic.

Cultures energètiques

El projecte consisteix a implementar a entre 10 i 15 comunitats un projecte pilot basat en la millora de la cultura energètica de les persones de la comunitat per tal de situar-les en una posició d’apoderament respecte a les possibilitats que disposen per millorar les seves condicions de vida, optimitzant el seu consum d’energia, bé per la via de les pràctiques, bé per la via de les millores en els aspectes materials dels propis edificis.