El Programa de Cooperatives d’Alumnes s’ha dut a terme durant les edicions 2014, 2015 i 2017 d’aracoop.

Aquest programa té per objectiu potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat. També trobareu informació sobre les cooperatives d’alumnes a www.escolescooperatives.coop.

En el marc d’aquesta activitat s’han generat materials i eines didàctiques que us poden servir de model a l’hora de crear una cooperativa d’alumnes. Aquest materials han estat elaborats abans de la refoma de la llei de cooperatives i per tant no contemplem les novetats que es recullen en aquesta nova llei.
*Informació sobre la Llei 12/2012 de 9 de juliol, de cooperatives.
*Correcció d’errades sobre la Llei 12/2012 de 9 de juliol, de cooperatives.