Entitat promotora i agrupada/ades

Tarpuna SCCL

Descripció del projecte

L’agricultura social a Tarpuna porta un llarg recorregut però té debilitats: depèn molt de la contractació pública i, a més, està dins de l’àmbit dels serveis socials. Per això, el marge econòmic de l’activitat és limitat i el projecte està estancat des de fa temps sense un creixement en la sostenibilitat econòmica ni en les condicions laborals que permetin retenir el talent.

El següent projecte té per objectiu consolidar i fer créixer l’agricultura social incorporant la teràpia hortícola, que és una activitat àmpliament reconeguda al nord d’Europa i que comença a desenvolupar-se al nostre país. Existeixen ja algunes ofertes formatives i associacions d’aquest àmbit. Es vol millorar l’activitat terapèutica que actualment ja es fa i obrir el negoci al sector de la salut, especialment la salut mental, que és un sector més dinàmic i valorat.

El projecte ha de permetre obrir l’activitat a un nou col·lectiu de persones amb necessitats terapèutiques, incorporar metodologies d’intervenció i avaluació noves i col·laborar amb entitats com els CAPs, que atenen malalties mentals no severes a través de la prescripció social, i amb institucions de salut mental i de persones amb discapacitat.

Dades de contacte

Josep M. Vallès

josepmaria@tarpunacoop.org

610 369 628

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Bages i Maresme

Sector d'activitat
  • Alimentació i agricultura
  • Educació i formació