Cursos disponibles

Obrim aules el 19 d'abril de 2022!

En aquest espai hi trobareu la informació general dels Tallers de creació, desenvolupament i gestió de cooperatives, aquella informació comuna i independent del Mòdul al qual esteu inscrites.

La informació o debats que es generin en aquest espai seran compartits amb totes les persones que participeu als Tallers 2022.

MÒDUL 1 – Aterrant en el cooperativisme
• Introducció al cooperativisme
• Les cooperatives a Catalunya en xifres
• Tipus i classes de cooperatives
• Experiències cooperatives


MÒDUL 2 - Les cooperatives: què cal saber-ne?
• Finalitats, principis i valors cooperatius
• Marc legal
• Persones sòcies
• Òrgans de govern
• Règim econòmic
• Règim fiscal
• Autoregulació

MÒDUL 3 – Característiques de les cooperatives
• Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
− De treball associat
− De consumidors i usuàries
− De serveis


MÒDUL 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu
• Aspectes clau de la posada en marxa:
− Equip promotor
− Elements de viabilitat i de sostenibilitat
− Elements bàsics
• Gestió cooperativa:
− Entorns complexos i models de gestió
− La dimensió relacional


MÒDUL 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?
• Procés de constitució d’una cooperativa
• Actors, eines i recursos facilitadors
• Ecosistema cooperatiu

MÒDUL 6 – Coneixent cooperatives reals: estudi de cas
• Filigrana Produccions 360, SCCL (cooperativa de treball associat)
• Escola Lliure El Sol, SCCL (cooperativa de serveis)
• Som Connexió, SCCL (cooperativa de consumidors i usuaris)


MÒDUL 7 – L’estratègia empresarial de la cooperativa
• Què és l’estratègia empresarial?
• Planificació estratègica o reflexió estratègica?
• Com es construeix el marc estratègic?
• Preferències estratègiques de les empreses d’ESS
• Els posicionaments estratègics
• L’estratègia en la política de l’empresa
• Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a la cooperativa
• Estudi de cas: L’Esberla, SCCL


MÒDUL 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida
• L’esfera relacional dels grups
• Estructura organitzativa: l’esfera visible
• Cultura organitzativa: l’esfera invisible
• Estudi de cas: ColaBoraBora


MÒDUL 9 – Intercooperació
• Orígens i principis i tipus d’intercooperació
• Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
• Formes jurídiques
• Estudi de cas: Grup cooperatiu ECOS


MÒDUL 10 – Coneixement obert i cooperativisme de plataforma
• L’economia col·laborativa: oportunitats per a l’ESS
• El comú digital i el coneixement obert
• El «cooperativisme de plataforma» i el «cooperativisme obert»
• Governança i fórmules jurídiques possibles en el marc de l’ESS


MÒDUL 11 – Consum responsable i transició ecosocial

 • Introducció
 • El consum davant de la crisi socioecològica
 • El consum responsable
 • Els límits del consum responsable
 • El setè principi cooperatiu
 • El paper de l’ESS en la transició ecosocial
 • El compromís cooperatiu amb el consum responsable
 • Iniciatives d’ESS que faciliten el consum responsable


MÒDUL 12 – Finances ètiques, solidàries i cooperatives

 • Introducció a les finances ètiques
 • Finances ètiques
 • Entitats i instruments parabancaris
 • Estratègies de finançament de les cooperatives
 • Instruments financers a disposició de cooperatives i entitats de l'ESS
 • Microfinançament i micromecenatge
 • Experiències de finançament i suport col·lectiu