Cursos disponibles

Obrim aules el 6 d'abril de 2021!

En aquest espai hi trobareu la informació general dels Tallers de creació, desenvolupament i gestió de cooperatives, aquella informació comuna i independent del Mòdul al qual esteu inscrites.

La informació o debats que es generin en aquest espai seran compartits amb totes les persones que participeu als Tallers 2021.

MÒDUL 1 – Aterrant en el cooperativisme
• Introducció al cooperativisme
• Les cooperatives a Catalunya en xifres
• Tipus i classes de cooperatives
• Experiències cooperatives

Disponible a partir del 6.04.2021

MÒDUL 2 - Les cooperatives: què cal saber-ne?
• Finalitats, principis i valors cooperatius
• Marc legal
• Persones sòcies
• Òrgans de govern
• Règim econòmic
• Règim fiscal
• Autoregulació

Disponible a partir del 12.04.2021

MÒDUL 3 – Característiques de les cooperatives
• Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
− De treball associat
− De consumidors i usuàries
− De serveis

Disponible a partir del 19.04.2021

MÒDUL 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu
• Aspectes clau de la posada en marxa:
− Equip promotor
− Elements de viabilitat i de sostenibilitat
− Elements bàsics
• Gestió cooperativa:
− Entorns complexos i models de gestió
− La dimensió relacional

Disponible a partir del 26.04.2021

MÒDUL 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?
• Procés de constitució d’una cooperativa
• Actors, eines i recursos facilitadors
• Ecosistema cooperatiu

Disponible a partir del 3.05.2021

MÒDUL 6 – Coneixent cooperatives reals: estudi de cas
• Filigrana Produccions 360, SCCL (cooperativa de treball associat)
• Escola Lliure El Sol, SCCL (cooperativa de serveis)
• Som Connexió, SCCL (cooperativa de consumidors i usuaris)

Disponible a partir del 10.05.2021

MÒDUL 7 – L’estratègia empresarial de la cooperativa
• Què és l’estratègia empresarial?
• Planificació estratègica o reflexió estratègica?
• Com es construeix el marc estratègic?
• Preferències estratègiques de les empreses d’ESS
• Els posicionaments estratègics
• L’estratègia en la política de l’empresa
• Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a la cooperativa
• Estudi de cas: L’Esberla, SCCL

Disponible a partir del 17.05.2021

MÒDUL 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida
• L’esfera relacional dels grups
• Estructura organitzativa: l’esfera visible
• Cultura organitzativa: l’esfera invisible
• Estudi de cas: ColaBoraBora

Disponible a partir del 24.05.2021

MÒDUL 9 – Intercooperació
• Orígens i principis i tipus d’intercooperació
• Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
• Formes jurídiques
• Estudi de cas: Grup cooperatiu ECOS

Disponible a partir del 31.05.2021

MÒDUL 10 – Coneixement obert i cooperativisme de plataforma
• L’economia col·laborativa: oportunitats per a l’ESS
• El comú digital i el coneixement obert
• El «cooperativisme de plataforma» i el «cooperativisme obert»
• Governança i fórmules jurídiques possibles en el marc de l’ESS

Disponible a partir del 24.05.2021

MÒDUL 11 – Consum responsable i transició ecosocial

  • Introducció
  • El consum davant de la crisi socioecològica
  • El consum responsable
  • Els límits del consum responsable
  • El setè principi cooperatiu
  • El paper de l’ESS en la transició ecosocial
  • El compromís cooperatiu amb el consum responsable
  • Iniciatives d’ESS que faciliten el consum responsable

Disponible a partir del 3.05.2021