Entitat promotora i agrupada/ades

Associació SaóPrat i Laboqueria Taller SCCL

Descripció del projecte

El projecte pretén introduir l’economia circular en les activitats de construcció i reformes que duen a terme entitats de l’economia social i solidària, específicament una empresa d’inserció que promou l’entitat participant SaóPrat, ampliant la cartera de serveis amb el concepte de deconstrucció (en lloc d’enderroc), per tal que els materials es puguin reutilitzar en noves obres i encàrrecs o bé es puguin vendre, en un mercat específic.

Els nous serveis responen a demandes de col·lectius d’arquitectes capdavanters i promotors d’habitatge social, que requereix lògiques de baix impacte ambiental i es preveu que generi una activitat econòmica sostenible i amb capacitat de generar nous llocs de treball per a persones en risc social.

Es genera per tant un triple impacte:

  1. Econòmic, amb expectativa d’incrementar la xifra de vendes de l’empresa d’inserció.
  2. Ambiental, en fomentar la recuperació i reutilització de materials que fins al moment es tracten com a residus.
  3. Social, amb itineraris formatius i ocupacionals per a col·lectius en situació de risc o exclusió social que generen ocupació a l’empresa d’inserció i faciliten el trànsit al mercat laboral ordinari.
Dades de contacte

Jordi Ibañez Ferrer

j.ibanez@saoprat.net

671 581 926

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

Àrea Metropolitana de Barcelona