Entitat promotora i agrupada/ades

Cíclica Arquitectura SCCL

Descripció del projecte

El projecte consisteix a implementar a entre 10 i 15 comunitats un projecte pilot basat en la millora de la cultura energètica de les persones de la comunitat per tal de situar-les en una posició d’apoderament respecte a les possibilitats que disposen per millorar les seves condicions de vida, optimitzant el seu consum d’energia, bé per la via de les pràctiques, bé per la via de les millores en els aspectes materials dels propis edificis.

Es desenvoluparà una prova pilot als Blocs Ciutat Comtal de l’Hospitalet de Llobregat, per tal de validar la metodologia i les eines desenvolupades al llarg d’aquest procés, i permetre que s’exporti a altres comunitats de Catalunya.

El projecte, amb un gran component d’innovació social, permetrà diagnosticar els edificis conjuntament amb el veïnat i elaborar un pla d’accions per descarbonitzar el parc residencial. Per fer-ho, es combina el format presencial amb el digital:

  1. Sessions presencials en un equipament públic del barri i reunions de transferència en cada una de les comunitats veïnals.
  2. Plataforma en línia oberta de caràcter divulgatiu, a través de la qual es pugui accedir de forma fàcil i intuïtiva a la informació clau sobre la comunitat, l’edifici i el seu potencial de millora.

El projecte promou la millora de les condicions de pobresa energètica i, amb això, de la salut de la ciutadania i la igualtat de gènere; l’associacionisme com a estratègia de canvi i de resiliència, i la comunicació transversal entre els tècnics i la ciutadania

Dades de contacte

Anaïs Bas Mantilla

anais.bas@ciclica.eu

620 580 462

Web i xarxes socials
InstagramLinkedin
Sector d'activitat
  • Habitatge i arquitectura
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

L’Hospitalet de Llobregat