La Plural: E-commerce amb valor social

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una prova pilot que permeti validar la viabilitat del Laplural, un comerç electrònic (e-commerce) de productes socials, ecològics i sostenibles que ofereix cistelles de productes amb impacte i retorn per a la societat a una comunitat motivada socialment i afí als valors de la marca, amb la finalitat de contribuir a millorar l’economia social.

Horticultura terapèutica

El següent projecte té per objectiu consolidar i fer créixer l’agricultura social incorporant la teràpia hortícola, que és una activitat àmpliament reconeguda al nord d’Europa i que comença a desenvolupar-se al nostre país. Existeixen ja algunes ofertes formatives i associacions d’aquest àmbit. Es vol millorar l’activitat terapèutica que actualment ja es fa i obrir el negoci al sector de la salut, especialment la salut mental, que és un sector més dinàmic i valorat.