Creació dels serveis de Comunicació Social, Ètica i Responsable i Avaluació d’Impacte Social

El projecte consisteix en el disseny i desenvolupament de dos nous serveis. Per una banda, el Servei de Comunicació, Disseny i Entorn Digital Social, Ètic i Responsable, que és un servei de formació i consultoria en comunicació, disseny i entorn digital ètic, responsable i amb valors, lligat a la responsabilitat i l’impacte social.

Espurna Camp

El projecte consisteix en la implementació de programes residencials, formatius i experiencials al territori per tal d’impulsar les capacitats emprenedores dels joves en pro de la comunitat, fomentant la ideació, modelització i generació de projectes socioeconòmics de proximitat en clau social i cooperativa que tinguin un impacte positiu i directe en l’entorn i la comunitat.

Implementació de nous serveis educatius per caminar cap a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

El projecte té com a finalitat posar en marxa una nova activitat, consistent en la prestació de serveis educatius, que permeti garantir la sostenibilitat econòmica de l’entitat, així com l’escalabilitat d’accions encaminades a millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables.