Què és el programa d’Economia Social? / Qui som?

El programa d’Economia Social està promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i treballa amb l’objectiu de per posicionar l’economia social i cooperativa com a peça clau per a la construcció d’un model econòmic més social, democràtic i inclusiu.

  • Per una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen feina estable i de qualitat
  • Per una economia adaptada als nous temps amb organitzacions que creixen de manera sostenible i s’internacionalitzen.
  • Una nova economia per a un nou país, arrelada al territori, que cohesiona i emprèn amb valors

Xarxa d’ateneus cooperatius

En el marc del programa d’Economia Social es dona suport a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i als Projectes Singulars:

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius:

Missió: Construir un model socioeconòmic basat en els principis del cooperativisme i en la col·lectivitat autoorganitzada per garantir una societat justa, solidària i de persones lliures.

Objectiu principal:

Dinamitzar i crear relacions socioeconòmiques col·lectives, democràtiques, justes i solidàries per, als territoris de referència, contribuir a l’enfortiment i el creixement de l’activitat econòmica així com a la creació de llocs de treball de qualitat.

Objectius Específics:

  1. Generar ocupació de qualitat
  2. Conèixer, dinamitzar i activar els sectors socioeconòmics estratègics del territori de referència
  3. Crear mercat social als territoris de referència
  4. Estendre els valors i les pràctiques de l’ESS

Per fer-ho compten amb una àmplia i variada carta de serveis que abasten diferents àmbits d’actuació.

Els Projectes Singulars Cooperatius, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

Durant les diverses edicions s’han impulsat més de 250 projectes que podeu consultar en aquest enllaç