Creació dels serveis de Comunicació Social, Ètica i Responsable i Avaluació d’Impacte Social

El projecte consisteix en el disseny i desenvolupament de dos nous serveis. Per una banda, el Servei de Comunicació, Disseny i Entorn Digital Social, Ètic i Responsable, que és un servei de formació i consultoria en comunicació, disseny i entorn digital ètic, responsable i amb valors, lligat a la responsabilitat i l’impacte social.