CObook és una publicació digital interactiva que aglutina experiències de persones i organitzaciones vinculades al món de l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de projectar la realitat, el present i el futur de l’economia social i cooperativa.
La publicació pemet dues velocitats de lectura complementàries. Des del text o des de les peces audiovisuals de cadascuna de les parts.

Clicant la imatge iniciareu un recorregut pels mosaicCO, empresaCO, diaCO i diàlegCO, materials amb exemples reals que palesen el potencial de l’economia social i cooperativa al nostre país…

 

coBook_v6.indd