El Programa d’Economia Social es focalitza en tres eixos d’actuació que es desenvolupen en diferents accions.