Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Fum Blau

Descripció del projecte

L’Associació Fum Blau té com a objectiu final la promoció de les arts escèniques al territori. A través de l’Associació, es duen a terme dos projectes comercials, Cruma, El Taller d’Arts Escèniques de Tàrrega i la companyia de teatre de carrer Emília Gargot. Cruma, que és la marca objecte d’aquest projecte, és un espai de formació i dinamització de les arts escèniques a Ponent situada a Tàrrega, ciutat relacionada arreu amb el teatre a causa de Fira Tàrrega.

Aquest projecte omple un buit a la província reconegut per la societat, on les arts escèniques, i especialment la formació en aquest àmbit, són notablement escasses en comparació amb la resta de províncies catalanes. L’objectiu final és la promoció de les arts escèniques al territori.

El creixement constant que experimenta l’escola fa que sigui necessari dur a terme aquest projecte, ja que caldrà augmentar la plantilla, dotar-la d’un espai propi adequat per poder ampliar l’activitat i crear la documentació i els mecanismes adients. Així doncs, es creu que des d’un espai centralitzat es poden assumir tots els reptes de futur plantejats.

Dades de contacte

Guillem Fuster Fayos

hola@crumataller.com

600 039 122 / 646 610 171

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat
  • Educació i formació
  • Cultura i oci
Àmbit territorial

Tàrrega, Urgell, el Pla d’Urgell i la Segarra