Entitat promotora i agrupada/ades

Educambient SCCl

Descripció del projecte

El projecte té com a objectiu apropar l’educació ambiental als centres educatius per tractar el tema de l’emergència climàtica per tota l’àrea metropolitana de Barcelona, des del 2n cicle d’educació infantil fins al primer cicle de l’ESO, fomentant i dinamitzant processos de reflexió sobre aquest problema i els beneficis que pot oferir l’economia social i solidària per pal·liar i frenar els efectes del canvi climàtic.

Aquest projecte respon a la necessitat d’educar amb valors ambientals als infants, des de petits, per formar adults compromesos amb el medi ambient. Aquesta formació és necessària per afrontar la situació d’emergència climàtica en la qual es troba Catalunya i la situació de canvi climàtic d’abast mundial.

Es realitzaran aproximadament 200 tallers d’educació ambiental. Es buscarà treballar amb el màxim nombre possible de centres d’alta i màxima complexitat per arribar als col·lectius més vulnerables.

Dades de contacte

Robert Reverter Valls

educambientcoop@gmail.com

665 012 051

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat
  • Educació i formació
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Àrea Metropolitana de Barcelona