Entitat promotora i agrupada/ades

Cultura 21 SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte té per objectiu crear un segell editorial de literatura radical en català, una proposta única i inèdita al mercat editorial de casa nostra. Recollint el bagatge de 10 anys d’edició de pensament crític en català i acompanyats d’una comunitat que ja ha llegit amb nosaltres obres destacades de narrativa radical en la nostra llengua, ha arribat el moment d’impulsar un nou segell especialitzat en aquest gènere literari per fer un salt d’escala com a cooperativa.

Ubicats en un mercat editorial de gran tradició literària i fixant la mirada en projectes similars en llengua castellana, s’ha analitzat que hi ha un buit de mercat en aquesta especialitat i que, gràcies a l’experiència i lideratge en l’univers del llibre radical, l’entitat és l’agent ideal per desenvolupar aquesta proposta amb èxit.

Al mateix temps, aquesta proposta s’emmarca en un context sociopolític i cultural delicat: les estadístiques mostren un clar retrocés de l’ús social del català. Com a cooperativa compromesa amb la cultura del país, es té el deure i la responsabilitat de fer apostes que enriqueixin l’àmbit cultural i literari en la nostra llengua i permetin arribar a nous públics i reforçar els ja existents.

Dades de contacte

Miriam Raventós i Marc Garcés

miriam@tigredepaper.cat, marc@tigredepaper.cat

937 422 683

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Cultura i oci

Àmbit territorial

Catalunya