Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Privada MAP

Descripció del projecte

El projecte d’obertura d’un hotel restaurant a la muntanya de Sant Antoni, a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), significa la creació d’una nova línia de negoci del Centre Especial de Treball de la Fundació MAP en un sector econòmic en creixement a la comarca del Ripollès.

Per tant, des de l’economia social es genera una activitat econòmica beneficiosa per al territori, ja que contribueix al creixement d’un dels sectors més importants de l’economia local, al mateix temps que es creen llocs de treball estables i de qualitat per a persones en situació de vulnerabilitat (amb discapacitat, malaltia mental i en risc d’exclusió), amb el benefici social que això comporta.

L’obertura de la nova línia de negoci està prevista per al tercer trimestre del 2022 i la generació de nous llocs de treball serà immediata. L’equipament serà accessible i seguirà criteris de sostenibilitat ambiental i energètica, aprofitant els recursos forestals de l’entorn. Es preveu un benefici directe per al municipi i també per a la comarca del Ripollès. Des de l’establiment es promourà el consum responsable, amb productes ecològics i de proximitat, la majoria dels quals generats per entitats socials.

Dades de contacte

Enric Pérez

enric.perez@fundaciomap.com

649 785 578

Web i xarxes socials
InstagramYouTubeLinkedin
Sector d'activitat

Hosteleria i restauració

Àmbit territorial

Ripollès