Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Juvenil Musical Sound de Secà

Descripció del projecte

El projecte té per objectiu crear l’estructura empresarial necessària per realitzar el procés de transformació a cooperativa el 2023 i consolidar-se com a companyia catalana d’arts de carrer. Això serà possible gràcies a l’ampliació de la cartera d’espectacles, que permetrà l’obertura a un nou mercat com és el dels espectacles de mitjà-gran format i l’obertura a un nou model de negoci de tallers formatius.

Aquests dos eixos són necessaris per tal d’augmentar els ingressos i generar ocupació per als membres del grup, orientats a crear l’estructura necessària per a la futura cooperativa. S’inclouen tots els membres del grup en la participació i consolidació d’aquest canvi de figura jurídica.

No obstant, es considera que responen també a una necessitat més àmplia en el sentit que contribueixen a dignificar el sector de les arts escèniques de carrer, sector que opera actualment en condicions de precarietat.

El resultat previst serà un augment de la contractació dels productes de l’entitat (espectacles i tallers), fet que generarà un increment en el volum de l’activitat econòmica que es materialitzarà mantenint els actuals llocs de treball i creant-ne de nous.

Dades de contacte

Sandra Garcia Casals

administracio@sounddeseca.com

634 532 585

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Cultura i oci

Àmbit territorial

Cervera