Entitat promotora i agrupada/ades

Sostre Cívic SCCL

Descripció del projecte

El projecte té per objectiu desenvolupar una nova línia d’activitat d’impuls d’energies renovables i de gestió cooperativa dels consums energètics en els projectes d’habitatge cooperatiu (PHC) de la cooperativa.

El sector de l’habitatge cooperatiu es troba en un moment de creixement exponencial. L’ús dels habitatges és generador de quasi el 30% de les emissions de CO2. Per això, és cabdal un model escalable que permeti la implantació d’instal·lacions d’energies renovables i la gestió de les dades de consum (d’energia i altres subministraments). Això genera beneficis socials i comunitaris pels PHC, a més de noves línies de negoci i d’oportunitat per a l’ESS.

Per assolir-ho, el projecte proposa:

  • Incorporar una nova línia d’activitat d’assessorament, gestió i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables dels PHC.
  • Incorporar una nova línia d’activitat de provisió de subministraments i la seva gestió econòmica i administrativa.
  • Ampliar i millorar/optimitzar les instal·lacions dels edificis de la cooperativa implantant la digitalització dels consums (monitoratge de les instal·lacions).
  • Impulsar la producció i l’autoconsum d’energia als PHC, generació de comunitat energètica local.
Dades de contacte

Eulàlia

comunicacio@sostrecivic.cat

933 996 960

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat
  • Habitatge i arquitectura
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Catalunya