Entitat promotora i agrupada/ades

Granja Escola L’auró SLL

Descripció del projecte

Auró Natura és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, especialitzada en l’atenció a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental. El projecte importa la metodologia Green Cares d’Europa, i amb 8 anys de trajectòria s’ha implementat aquesta metodologia a Catalunya.

Amb aquest projecte s’obre un espai de residència permanent o temporal per treballar patologies psiquiàtriques, amb diversitat funcional o sense, a través de la metodologia Green Cares.

Actualment, l’àrea d’actuació és la Segarra, territori rural on la creació d’ocupació i la dinamització econòmica és fonamental per garantir la qualitat de vida al territori, que es troba en risc de despoblament generacional, així com per garantir l’activitat social a la zona.

L’entitat està vinculada i premiada pel Fons Europeu LEADER per a la creació i foment de l’economia i l’ocupació a la Catalunya Central. L’objectiu del projecte és generar activitat econòmica sostenible que aporti valor social i econòmic:

  1. Creant llocs de treball estables oberts a les franges de població vulnerables en el camp laboral com són els menors de 25 anys i els majors de 45 anys.
  2. Generant coneixement i noves fonts d’ocupació especialitzada en un entorn rural.
  3. Generant innovació social i sanitària important i desenvolupant metodologies europees avalades.
  4. Avaluant l’impacte.
Dades de contacte

Leila Ribes

leila@auronatura.org

618 253 564

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat

Salut i cures

Àmbit territorial

Catalunya