Turiscoop

En aquest projecte es volen vincular les cooperatives agràries amb experiències
turístiques, a través de l’aprofitament dels recursos del territori, la suma amb proveïdors
locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb la finalitat de crear un producte diferencial, que cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar les cooperatives i paral·lelament el territori i difondre, mitjançant experiències cooperatives, els valors del cooperativisme a la societat.