Entitat promotora i agrupada/ades

Apindep Ronçana, SCCL

Breu descripció del projecte

Apindep ha tingut experiències amb èxit en el món de la restauració en l’àmbit formatiu, és per això que creiem oportú fer un salt qualitatiu i quantitatiu en aquesta activitat, aprofitant l’oferta que ens ha fet la Coop 70 de portar la cafeteria de la seva seu social. És difícil trobar empreses que vulguin fer contractes de pràctiques amb persones amb diversitat funcional intel·lectual, ja que necessiten un suport i una dedicació que moltes vegades no s’estan disposades a fer. Tampoc hi ha a la comarca gaires centres especials de treball. És per això que s’aposta per la creació de petites línies de negoci i així poder anar formant i contractant els nostres usuaris.
Aquesta seria en un primer moment un lloc d’aprenentatge, i a poc a poc passaria a ser un lloc de treball remunerat per a ells.

Es durà a terme la gestió d’una cafeteria a Caldes de Montbui, on es desenvoluparan també tallers de pastissos per a formar als nois i noies d’Apindep i també hi haurà una Escola pastissera on s’oferiran cursos oberts a escoles i entitats, on els usuaris i usuàries podran realitzar part de la formació un cop hagin après en el taller específic.

Permetrà la inserció de perfils de SOI que disposen de poques possibilitats laborals a la vegada que, a través d’un servei d’atenció directa al públic i els tallers pastissers, s’explicarà la tasca social que hi ha al darrere de cada consum que es faci a la cafeteria. Això facilitarà l’apropament a un col·lectiu sovint invisible, per desmitificar les discapacitats posant en valor les capacitats de cada persona, siguin quines siguin les seves aptituds.

Objectius/ reptes del projecte
  • Fomentar la inserció sociolaboral dels usuaris i usuàries de SOI del centre ocupacional.
  • Dotar d’habilitats laborals en un entorn de treball real.
  • Millorar les habilitats socials i comunicatives.
  • Augmentar l’autoestima i la seguretat en un mateix.
  • Ser una entitat activa en la vida social de Caldes de Montbui.
  • Donar visibilitat a persones amb diversitat funcional com a subjectes actius de la societat.
  • Estimular i desenvolupar aspectes d’autonomia personal i social, aportar un caire social a una activitat econòmica, potenciar la creativitat, cooperar amb altres entitats de Caldes per crear sinergies.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball (1 persona responsable, 2 monitors de suport durant la formació, i 1 noi/noia amb diversitat)
Dades de contacte

Persona de contacte
Mercè Llauradó
apindep@gmail.com
938 448 426

Web
www.apindep.cat, www.apindep.com

Xarxes socials