Cultures energètiques

El projecte consisteix a implementar a entre 10 i 15 comunitats un projecte pilot basat en la millora de la cultura energètica de les persones de la comunitat per tal de situar-les en una posició d’apoderament respecte a les possibilitats que disposen per millorar les seves condicions de vida, optimitzant el seu consum d’energia, bé per la via de les pràctiques, bé per la via de les millores en els aspectes materials dels propis edificis.

L’Arriera

L’Arriera és un projecte econòmic i comunitari de ciclologística a l’Hospitalet de Llobregat que pot assolir els reptes de l’últim quilòmetre sostenible per reduir l’impacte ambiental de l’entrega de mercaderies i, alhora, reforçar els circuits curts de consum des de l’economia social. La descarbonització del sector és el gran repte al qual s’enfronten les grans ciutats en la transició ecològica que s’ha d’assolir si es volen mitigar els efectes del canvi climàtic.