Espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals com a eina de dinamització territorial

El projecte neix com a resposta als fenòmens de la intensificació de l’agricultura, la globalització i la pèrdua del coneixement i usos de les plantes silvestres (cultivades o no cultivades), que han provocat una pèrdua de la diversitat alimentària, l’empobriment rural i l’homogeneïtzació del mosaic agroforestal.

Turiscoop

En aquest projecte es volen vincular les cooperatives agràries amb experiències
turístiques, a través de l’aprofitament dels recursos del territori, la suma amb proveïdors
locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb la finalitat de crear un producte diferencial, que cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar les cooperatives i paral·lelament el territori i difondre, mitjançant experiències cooperatives, els valors del cooperativisme a la societat.

Enfortim es im-perfect®: un model d’economia social, verda i circular a Catalunya

Enfortim es im-perfect® busca el creixement
i la replicació de la marca es im-perfect®, la primera marca de l’Estat espanyol que elabora i comercialitza productes alimentaris d’alta qualitat a partir d’excedents o fruita i verdura descartada per raons estètiques.

Crowdcoop: multipliquem les possibilitats del finançament cooperatiu

La idea neix de constatar la necessitat de posar eines de finançament i de suport per constituir noves cooperatives o consolidar projectes de l’economia social en el territori català, així com la necessitat de dissenyar i implementar programes de formació integral a iniciatives per a la seva transformació en cooperatives.

Foment de l’economia blava solidària a Catalunya (FEBSCat)

La cooperativa IesMed, SCEL, juntament amb l’associació Eco-unión i altres institucions i
entitats mediterrànies, fa dos anys que analitza la possibilitat d’organitzar, des de la societat civil i la transversalitat, la confluència de l’economia blava i l’ESS, dos conceptes que als darrers anys han guanyat pes a les agendes mediterrànies.

La fàbrica de continguts

La fàbrica de continguts és una nova línia de negoci de la cooperativa Sàpiens que
desenvoluparà continguts de qualitat i innovadors per a tercers que incorporin els valors
cooperativistes en l’àmbit de la comunicació, com ara marques amb necessitat d’adaptarse
a les noves formes de consum amb accions de comunicació i publicitat que van més enllà
de la promoció de producte i que aporten valor a la societat en forma de continguts de
qualitat.