Entitat promotora i agrupada/ades

Produccions Saurines, SCCL, GEPEC – EC, DO Tarragona

Breu descripció del projecte

L’informe sobre el desenvolupament econòmic a la plana de secà de l’Alt Camp detecta com a oportunitat de creixement econòmic el turisme rural, acompanyat d’activitats complementàries basades en el producte i valors locals. L’interès creixent per l’economia social en alguns agents econòmics de diferents sectors productius va obrir la possibilitat d’impulsar aquests projectes a través d’una marca geogràfica.

La comunicació dels valors d’un paisatge únic i l’organització cooperativa i en xarxa dels seus agents econòmics duran a la creació d’una nova cooperativa de serveis turístics que reforci l’economia local. Les activitats en xarxa realitzades en cada sector econòmic generaran noves cooperatives i llocs de treball. Els diferents sectors econòmics col·laboren entre ells en la creació de productes i serveis, i generant mercat social, des d’una estratègia de promoció i conservació territorial.

Objectius/ reptes del projecte
  • La dinamització del turisme rural a la plana de secà com a estratègia de sector tractor per a les associacions de professionals agrupats, cooperatives agrícoles i entitats agrupades i col·laboradores.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
  • Creació d’1 cooperativa
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram