Entitat promotora i agrupada/ades

Kop de mà bar, SCCL

Breu descripció del projecte

A fi de cobrir les necessitats d’espais relacionals, gastronòmics, de lleure i culturals gestionats amb els principis de l’ESS a la ciutat, el projecte proposa l’obertura d’un nou espai gastronòmic, cultural i musical al barri de Sants de Barcelona, concretament a La Comunal. Es tracta d’un conjunt de naus industrials reformades per acollir fins a 8 projectes cooperatius a Sants.

La Deskomunal és un projecte d’intercooperació entre Kop de Mà, SCCL, i el Koitton Club, SCCL, on confluiran el sector de l’hostaleria i la cultura, alhora que afavorirà el consum de proximitat i responsable en ambdós sectors.

L’espai disposarà de serveis de gastronomia basats en una oferta de productes de proximitat i amb la col·laboració de proveïdors de l’economia transformadora. També s’oferiran serveis de càtering per a esdeveniments d’entitats, administracions i altres col·lectius.
A més, es disposarà d’una sala de concerts, amb una programació de música en viu on també tindran cabuda altres formats artístics.
Finalment, l’espai disposarà de cantina, equipada amb els serveis bàsics per a l’ús de tots els treballadors i treballadores de La Comunal.

Objectius/ reptes del projecte
  • Generar una nova línia de negoci econòmicament viable en el sector de l’hoteleria i la cultura al barri de Sants.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 10 llocs de treball
Dades de contacte