Entitat promotora i agrupada/ades

Nou Verd, SCCL; Empresa d’inserció Nou Set, SCCL

Breu descripció del projecte

Càmping social 2.0 realitzarà un estudi complet per a instal·lar un càmping a l’Alt Penedès, gestionat des de l’economia social inclusiva i l’emprenedoria solidària.
L’estudi inclourà l’anàlisi tècnica, econòmica i d’impacte social, a més d’un pla d’inversió, de negoci i la identificació d’espais potencials d’implementació.

El projecte neix a partir de la detecció de que l’Alt Penedès no disposa de cap càmping, i l’economia de l’enoturisme es troba en creixement. En el terreny sociolaboral, el càmping permet generar ocupació estable i de temporada en molts sectors: neteja, bugaderia, jardineria, atenció al públic.

Un cop fet l’estudi i amb la previsió d’uns resultats positius, es preveu implementar el projecte al 2021 i generar un impacte social de 9 a 18 llocs de treball nous. Per altra banda, es pretén situar les cooperatives socials Nou Verd i Nou Set com a referents de l’enoturisme a la
comarca i com a pioneres d’un sector nou per a l’ESS.

Objectius/ reptes del projecte
  • Crear llocs de treball per a la inserció laboral de persones amb especials dificultats (discapacitat i en risc d’exclusió social).
  • Promoure l’economia social i solidària i la intercooperació entre cooperatives i emprenedors individuals.
  • Fomentar el turisme ètic i respectuós amb el medi ambient i inclusiu.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 5 llocs de treball
  • 1 cooperativa
Dades de contacte

Persona de contacte
Juli Silvestre
info@entrem-hi.com

Web
http://www.entrem-hi.com

Xarxes socials
Instagram