Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Rubricatus

Breu descripció del projecte

La Fundació identifica els centres cívics i culturals que tenen espais d’hostaleria i que necessiten que alguna organització externa els gestioni l’equipament. Aquesta gestió permet a la Fundació generar oportunitats d’ocupació estable a les persones que atén.

El projecte, per tant, té l’objectiu de gestionar l’espai d’hostaleria de centres cívics i culturals del municipi, a fi de generar contractes estables per a col·lectius amb dificultats d’oportunitats laborals, principalment persones amb discapacitat intel·lectual, joves i persones de més de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.
Aquests espais es converteixen, a la vegada, en punts de trobada i espais de convivència comunitaris, on es desenvolupen activitats per contribuir a assolir objectius en benefici de la comunitat.

Objectius/ reptes del projecte
  • Generar contractacions estables per a col·lectius amb dificultats d’oportunitats laborals: persones amb discapacitat intel·lectual, joves i persones amb més de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials
Instagram