Inserció sociolaboral i enfortiment del mercat social en la construcció d’habitatges cooperatius

El projecte es planteja com una prova pilot en les dues obres d’habitatge cooperatiu actualment en marxa gestionades per La Constructiva, SCCL: Cirerers, un edifici d’obra nova de 32 habitatges a Barcelona, i Clau Mestra, un projecte de rehabilitació d’11 habitatges a Sant Cugat del Vallès.

Implementació de nous serveis tècnics i especialització en transició energètica i aprofitament de materials locals

Coopd’Era som una cooperativa d’arquitectura localitzada al Pallars Sobirà. Treballem per una arquitectura propera com a eina de transformació social, amb ganes d’enfocar la professió de manera que doni resposta a les necessitats de les persones i a les del territori on vivim, el món rural.

Generació de noves oportunitats d’ocupació en una construcció sostenible, social i circular

El projecte pretén introduir l’economia circular en les activitats de construcció i reformes que duen a terme entitats de l’economia social i solidària, específicament una empresa d’inserció que promou l’entitat participant SaóPrat, ampliant la cartera de serveis amb el concepte de deconstrucció (en lloc d’enderroc), per tal que els materials es puguin reutilitzar en noves obres i encàrrecs o bé es puguin vendre, en un mercat específic.

Cultures energètiques

El projecte consisteix a implementar a entre 10 i 15 comunitats un projecte pilot basat en la millora de la cultura energètica de les persones de la comunitat per tal de situar-les en una posició d’apoderament respecte a les possibilitats que disposen per millorar les seves condicions de vida, optimitzant el seu consum d’energia, bé per la via de les pràctiques, bé per la via de les millores en els aspectes materials dels propis edificis.