Fem Coop!

El projecte Fem Coop! vol acompanyar a generar ocupació a dones en situació de vulnerabilitat, especialment arran dels impactes que ha suposat la crisi vinculada a la pandèmia de la covid-19 que tant ha afectat en la destrucció de llocs de treball i, a la vegada, tant ha posat en evidència la importància d’apostar per nous models econòmics, en sectors emergents que garanteixin una vida més sostenible i amb condicions d’equitat, i que, per tant, ofereixin noves oportunitats a les dones en sectors altament masculinitzats.

Inserció sociolaboral i enfortiment del mercat social en la construcció d’habitatges cooperatius

El projecte es planteja com una prova pilot en les dues obres d’habitatge cooperatiu actualment en marxa gestionades per La Constructiva, SCCL: Cirerers, un edifici d’obra nova de 32 habitatges a Barcelona, i Clau Mestra, un projecte de rehabilitació d’11 habitatges a Sant Cugat del Vallès.

Generació de noves oportunitats d’ocupació en una construcció sostenible, social i circular

El projecte pretén introduir l’economia circular en les activitats de construcció i reformes que duen a terme entitats de l’economia social i solidària, específicament una empresa d’inserció que promou l’entitat participant SaóPrat, ampliant la cartera de serveis amb el concepte de deconstrucció (en lloc d’enderroc), per tal que els materials es puguin reutilitzar en noves obres i encàrrecs o bé es puguin vendre, en un mercat específic.

Infants i joves contra l’emergència climàtica!

El projecte té com a objectiu apropar l’educació ambiental als centres educatius per tractar el tema de l’emergència climàtica per tota l’àrea metropolitana de Barcelona, des del 2n cicle d’educació infantil fins al primer cicle de l’ESO, fomentant i dinamitzant processos de reflexió sobre aquest problema i els beneficis que pot oferir l’economia social i solidària per pal·liar i frenar els efectes del canvi climàtic.