Entitat promotora i agrupada/ades

Associació Keras Buti; Keras Buti coope; Llar Jove la Chalmeta; Associació MUET

Descripció del projecte

Keras Buti a la Chalmeta és un projecte d’activació econòmica i comunitària dels baixos de l’edifici d’habitatge cooperatiu de la Chalmeta en clau ecofeminista, que incorpora l’activació d’un espai cultural, un rebost de producte agroecològic i de proximitat i un espai comunitari de cures i cohabitatge.

El projecte integral d’habitatge de la Chalmeta planteja el repte de com habitar des d’una perspectiva sostenible i justa, tenint en compte l’impacte de la construcció, la identificació de totes les necessitats que pot tenir la comunitat d’habitatges i la recerca de solucions de consum i democratització del sosteniment de la vida responsable. Entre aquestes necessitats es troba la de consum de productes alimentaris o d’altres de vinculats al tèxtil o a la cultura.

A través de les diferents iniciatives enxarxades entre elles i emmarcades en l’economia social i solidària, es busca generar un impacte en l’activació socioeconòmica del barri de la Marina del Prat Vermell, promovent l’impuls d’una zona històricament deprimida, perifèrica i amb desertificació comercial de Barcelona i intentant contribuir a la reducció de les desigualtats entre els barris de la ciutat.

Sector d'activitat
  • Habitatge i arquitectura
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Barcelona

Dades de contacte

Riu Teira

riu@lafundicio.net

611 637 247

Web i xarxes socials