Entitat promotora i agrupada/ades

TEB Verd SCCL; TEB Gestió Empresarial SCCL; Solucions Eix Verd SL; Fundació Acció Baix Montseny; Cultidelta SL

Descripció del projecte

La transformació d’espais urbans en àrees verdes és una tendència social i urbanística que respon a la manca d’aquests recursos dins dels grans municipis. Existeixen multiplicitat d’empreses (que pertanyen a l’ESS o no) que presten serveis de jardineria treballant en la creació de zones verdes. Però poques són les que tenen el coneixement, la capacitat i l’experiència per implementar projectes de transformació de teulades, balcons i terrats en cobertes verdes.

El nostre projecte promou aquesta activitat gràcies a l’impuls de la cooperativa TEB Verd, que executa els projectes de transformació urbana dissenyats per EixVerd. L’entitat s’ha configurat com 2 de les entitats més ben posicionades del sector i activitat. S’ha sabut explotar un nínxol de mercat en creixement. Tot i així, es tracta d’entitats petites que es troben competint amb grans empreses que miren d’obrir-se un espai en el sector (empreses constructores). Es vol continuar generant ocupació i consolidar una àrea de negoci amb gran potencial d’increment de facturació.

Es té en compte, a més, la transferibilitat de coneixement a d’altres entitats del tercer sector, que realitzaran projectes equivalents dins d’entorns rurals del país.

Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

Província de Barcelona, Montsià

Dades de contacte

Daniel Garrido

daniel.garrido@teb.org

665 974 581

Web i xarxes socials