Entitat promotora i agrupada/ades

Coopd’Era SCCL

Descripció del projecte

Coopd’Era som una cooperativa d’arquitectura localitzada al Pallars Sobirà. Treballem per una arquitectura propera com a eina de transformació social, amb ganes d’enfocar la professió de manera que doni resposta a les necessitats de les persones i a les del territori on vivim, el món rural.

El projecte s’articula en dues línies estratègiques interrelacionades: la implementació d’una nova cartera de serveis tècnics com a resposta professional a la necessitat d’assessorament per resoldre problemes específics de la situació residencial al Pirineu, i l’especialització en transició energètica, un projecte de recerca i desenvolupament enfocat al camp de la sobirania energètica. En aquest últim s’investigarà al voltant de l’aprofitament de recursos i materials locals, on s’abordarà des d’una òptica d’economia circular la gestió dels materials de la construcció al territori, així com la seva implementació mitjançant sistemes constructius ambientalment, socialment i econòmicament sostenibles.

Dades de contacte

Coop d’Era

info@coopdera.org

Web i xarxes socials
InstagramYouTube
Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

Alt Pirineu Aran