Entitat promotora i agrupada/ades

Llobregat 47 SCCL; Associació Comunitats Saludables; Illa Cooperativa de Serveis SCCL

Descripció del projecte

Eixample Coop és un projecte centrat a localitzar i captar oportunitats per accedir a l’habitatge cooperatiu. Per una banda, a través de la compra de pisos en el mercat lliure, detectant oportunitats de propietats d’entitats socials o religioses amb patrimoni que siguin convertibles en habitatges a través d’una reforma participada també per projectes del nostre ecosistema local o construint nous habitatges. Per altra, connectant aquesta primera acció amb una comunitat d’inversors locals que, seguint el model d’inversió en energies renovables (mitjà-llarg termini, entre 2 i 20 anys), puguin obtenir-ne una rendibilitat.

Per tant, el projecte fomenta que l’estalvi comunitari serveixi per donar resposta comunitària i cooperativa a la necessitat d’accedir a un habitatge digne i assequible, fixant estalvi local, generacional d’activitats econòmiques a través del lloguer cooperatiu, treballant a través de les reformes i accions de manteniment i, també, de generació de patrimoni cooperatiu local que, a llarg termini, pugui continuar impulsant i donant suport als reptes de l’ESS del moment històric que vingui.

L’objectiu de l’entitat és arribar als 50 habitatges desagregats, però agrupats a través d’un model cooperatiu en els pròxims 10 anys.

Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

Barcelona

Dades de contacte

Óscar Rando Rodríguez

oskar@gatsbaix.org

607 596 438

Web i xarxes socials