Digitalització i nous serveis arrelats al territori: coneixement obert i compartit

Som Mobilitat s’ha dotat d’estructura horitzontal participativa que s’articula a partir de 2 figures: grups locals (fan acció política des de la proximitat i actuen d’agents econòmics locals impulsant nous serveis de mobilitat elèctrica compartida) i comunitats (participen en la gestió operativa d’aparcaments i vehicles).

Projecte de gestió sostenible i de la biodiversitat dels espais verds i naturals

Aquest projecte treballa en la idea de l’evolució necessària, dins de l’escenari actual de canvi climàtic, dels serveis de jardineria tradicional, fent progressar i desmarcant els serveis tradicionals de l’entitat, sobre un concepte de jardineria sostenible, que promogui la biodiversitat i la naturalització dels espais verds.

Cuidem-nos: servei comunitari a la gent gran

Aquest projecte consisteix a generar un servei integral per facilitar que les persones necessitades de cures es quedin al domicili de manera segura. Incorpora a l’atenció física i presencial al domicili les últimes tecnologies de teleassistència, i garanteix que en el moment que s’hagi d’optar per una gestió externa – fora de l’àmbit familiar – sigui de la màxima qualitat i arrelada amb l’entorn de les persones usuàries.