Entitat promotora i agrupada/ades

Eixarcolant Llavors

Descripció del projecte

En un context de canvi climàtic, pèrdua de diversitat, despoblament rural i crisi de fertilitzants lligada a la crisi energètica, resulta imprescindible un canvi de paradigma agroalimentari. La diversificació agrària és clau, i, en conseqüència, resulta estratègic incentivar el cultiu d’espècies silvestres comestibles, varietats agrícoles tradicionals i ornamentals tradicionals, tant en entorns agrícoles professionals com també en entorns urbans i periurbans. Cal que el públic urbà, que representa el gruix de consumidors i consumidores, normalitzi aquestes espècies i varietats i s’hi familiaritzi, per tal de ser la palanca de transmissió que fomenti canvis en el model productiu professional, majoritari a les zones rurals, i que ocupa la major part del territori.

És per això que l’objectiu general del projecte és aconseguir que el cultiu d’espècies silvestres comestibles, varietats agrícoles tradicionals i varietats ornamentals tradicionals es generalitzi per tal d’afavorir la transformació del model agroalimentari vers un paradigma basat en la sostenibilitat, la circularitat, la descarbonització i la preservació dels serveis ecosistèmics.

Les noves activitats permetran generar oportunitats laborals i d’inserció social, directes i indirectes, per a persones especialment vulnerables que podran participar en les diferents tasques. Concretament, en el vessant agronòmic i de recol·lecció silvestre de les llavors.

Dades de contacte

Marta Ferrer Mas
llavors@eixarcolant.cat
630 720 840

Web i xarxes socials
Instagram
Sector d'activitat
  • Alimentació i agricultura
  • Educació i formació
Àmbit territorial

Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Bages i Maresme