Entitat promotora i agrupada/ades

femProcomuns SCCL

Descripció del projecte

Ecosistema Transitant és una eina al servei d’una transició ecològica, feminista, democràtica, sostenible i d’utilitat procomú, que té per objectiu fer emergir i articular les relacions entre entitats cooperativistes, ecologistes, i/o arrelades als territoris, i acompanyar iniciatives populars, d’emprenedoria o empresarials amb la metodologia i les eines testades del model dels 5 pilars de sostenibilitat de la utilitat pública.

S’organitzaran reunions i trobades de participació horitzontal, cartografiat i treball col·laboratiu, entre els municipis, les entitats i els projectes participants, documentades a través de relatories i vídeos. S’elaboraran i publicaran informes sectorials per a la reflexió, i es definirà un full de ruta fins al 2025, incloent-hi el disseny de programes de transició. S’organitzaran accions de transició obertes (formacions, tallers, jornades, hackatons) i una trobada internacional en línia, que contribuiran a la divulgació i l’aplicació pràctica de la metodologia i al sosteniment del projecte.

Dades de contacte

Mònica Garriga
transitant@femprocomuns.coop
691 060 205

Web i xarxes socials
Sector d'activitat
  • Educació i formació
  • Altres serveis
Àmbit territoril

Catalunya i Estat