Entitat promotora i agrupada/ades

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Descripció del projecte
El desequilibri territorial, el despoblament i l’abandonament de les zones rurals comporta moltes conseqüències sovint no quantificables econòmicament de forma senzilla, com la pèrdua de biodiversitat o l’increment d’incendis forestals.

L’escorxador mòbil de baixa capacitat ha de donar resposta al tancament de 13 escorxadors en 6 anys a la Catalunya Central. La situació actual obliga els ramaders a fer llargs desplaçaments per al sacrifici del bestiar i obtenir-ne les canals. És un fet demostrat que l’estrès dels animals derivat del transport, l’espera, la càrrega i descàrrega del vehicle, entre d’altres, genera unes pèrdues econòmiques notables per la baixa qualitat de les canals i, fins i tot, per la mortalitat d’alguns exemplars durant el procés.

La necessitat d’aquest equipament es justifica econòmicament des de nombrosos vessants. Per un costat, l’optimització del procés de sacrifici, estalviant estrès a l’animal, millorant la qualitat i quantitat de carn, i evitant pèrdues per defunció. D’altra banda, les despeses de transport del bestiar, així com del temps que el ramader hi dedica. I, finalment, l’existència d’aquest servei de sacrifici a domicili fomenta la venda directa del producte, que genera major benefici per al ramader, el qual obté entre 8 € i 12 € per kg, que és un preu constant al llarg de l’any. En canvi, quan es ven el xai a un intermediari o a una carnisseria, el preu sempre és més baix i, a més, varia en funció del mercat.

Dades de contacte

Sònia  Llamas Comellas
sonia@catcentral.cat
938 214 225 / 654 981 458

Web i xarxes socials
YouTube
Sector d'activitat

Alimentació i agricultura

Àmbit territorial

Catalunya