Entitat promotora i agrupada/ades

Obertament, associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental

Breu descripció del projecte

La covid-19 ha intensificat una realitat ja existent, els problemes de salut mental (SM) a l’àmbit laboral. Els impactes de no abordar aquesta qüestió són múltiples, no només sobre la pròpia salut de les persones treballadores, sinó també sobre els costos, productivitat o competitivitat de les organitzacions empresarials.

Les empreses inverteixen cada vegada més en programes de suport a la SM del seu personal. Però aquests es troben infrautilitzats, ja que la major part dels professionals amaga el seu problema perquè preveu que, si se sap, pot ser discriminat, cosa que tindrà impacte en el seu futur laboral. Cal, per tant, incorporar intervencions antiestigma per transformar la realitat des de l’evidència, amb eines, bones pràctiques i l’estudi de casos de reals. Les direccions de persones de les empreses en són conscients, però no tenen el coneixement ni les eines per abordar-ho.

El projecte vol oferir 3 serveis destinats a les empreses per tal de facilitar els canvis culturals i pràctics necessaris per a la normalització de la SM a l’àmbit laboral:

  • Tallers per a mànagers i líders d’equip
  • Autoformació en línia
  • Consultoria de comunicació interna
Dades de contacte

Carlos Alcoba Casares
calcoba@obertament.org
617 063 038

Web i xarxes socials
InstagramYouTubeLinkedin
Sector d'activitat
  • Educació i formació
  • Salut i cures
Àmbit territorial

Catalunya