Fundació Trini Jove

Les línies bàsiques que caracteritzen la nostra acció fundacional, entre d’altres, podem remarcar: La gratuïtat de tots els serveis i recursos oferts. Intervenir des d’una visió global, combinant informació–formació–promoció ocupacional…