Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Seira per a la Innovació i Projecció del Cooperativisme

Descripció del projecte

L’any 2019 es va encarregar un estudi a més de 400 cooperatives de treball, fet per la Universitat Pompeu Fabra. En aquest estudi s’exposava que el 89% d’aquestes facturen menys de 600.000 €, el seu capital social és inferior a 25.000 € i els recursos propis suposen menys del 10% del total del seu balanç.

Es proposa com a possibles solucions:

  • Impuls de la col·laboració publicoprivada en l’àmbit del finançament cooperatiu
  • Obtenció de finançament participatiu
  • Promoció de l’entrada d’inversors d’impacte en l’àmbit cooperatiu
  • Sindicació de préstecs per augmentar la capacitat de la banca ètica
  • Creació d’un mercat secundari de títols participatius.

Seira i la FCTC aproven crear un vehicle d’inversió per a l’ESS, a fi de millorar la capitalització de les entitats de l’ESS, que fins a la data estava restringida a les entitats d’una mida mitjana i gran i societats mercantils. Amb la voluntat d’estimular l’ocupació de qualitat, incorporar noves línies d’activitat i mercats, aprofitant el paper representatiu de la FCTC i Seira dintre de l’ESS.

Dades de contacte

Miguel Linde
miguel.linde@fundacioseira.coop
646 299 698

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Finances

Àmbit territorial

Catalunya