Projecte d’ampliació i desenvolupament territorial de l’associació Amisol

El projecte parteix de la necessitat de fer millores i ampliar l’entitat, i es planteja:
Accions de difusió i comunicació, l’obertura d’una nova llar residència, la creació del nou
servei per a persones amb trastorns de salut mental (Servei Enment), un servei d’atenció a la gent gran i a persones amb alta dependència, millora de les infraestructures actuals,
l’elaboració del pla estratègic i un nou servei de gestió de projectes i captació de fons.

Cos, el camí cap a la salut cooperativa

Cos va néixer per oferir medicina integrativa dins d’un model d’organització cooperativa
situat dins del marc de l’economia social i solidària, transversal i no jeràrquica, fora de la
mercantilització de la salut i sense confrontar el model públic de salut, amb capacitat
transformadora i, sota la convicció que la salut no pot ser un negoci i que cal garantir l’accés a tothom.