Entitat promotora i agrupada/ades

Cuidem Lluçanès SCCL; +65 SCCL; Fundació privada prodisminuïts psíquics del Berguedà

Descripció del projecte

Amb la pandèmia la societat ha hagut d’adaptar-se a les noves circumstàncies. Dos dels col·lectius més afectats han estat la gent gran i les persones amb discapacitat intel·lectual. L’experiència ha deixat en evidència la gran vulnerabilitat d’aquests dos col·lectius. La por, l’ansietat i l’angoixa s’han establert com a emoció, i la falta de contacte amb d’altres persones ha fet que disminuïssin les activitats de socialització i s’han produït davallades funcionals a causa de tenir una vida més sedentària i amb poca estimulació física.

La proposta que es presenta té per objectiu oferir nous serveis amb valor afegit als col·lectius més afectats per la covid. Les 3 entitats cooperaran per oferir aquests nous serveis a la població i a la vegada acompanyar, formar i assessorar les persones que treballen a les entitats per tal que puguin oferir una atenció integral, centrada en les necessitats de l’usuari i adaptades al seu entorn.

Es tracta d’oferir un valor afegit a l’acompanyament, de manera que es diversificaran els serveis que les 3 organitzacions ofereixen i augmentarà la seva viabilitat, el nombre d’usuaris i clients i la contractació de nou personal. Amb els nous serveis no només s’aconseguirà la viabilitat econòmica de les entitats, sinó que es generarà impacte econòmic.

Sector d'activitat

Salut i cures

Àmbit territorial

Osona, Lluçanès i Berguedà

Dades de contacte

Rosa Garcia Maldonado

info@cuidemllucanes.cat

681 152 560

Web i xarxes socials