Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Privada Àuria

Descripció del projecte

El projecte planteja el disseny i la posada en marxa d’un nou servei de respir per a persones amb dependència, que permeti el descans dels familiars i alhora eviti processos d’institucionalització. Així mateix, cerca evolucionar cap a un sistema organitzatiu dels professionals més participatiu i autogestionat que permeti un treball amb sentit, de qualitat i sostenible.

El projecte incorpora una perspectiva integral d’atenció des de la proximitat i basada en l’activació comunitària. S’inclouen elements tecnològics, d’accessibilitat, que donen un plus en l’atenció a les persones usuàries i als seus  familiars, equipaments de format micro (habitatges de 4-5 places) perquè les persones se sentin com a casa, i una metodologia centrada en el projecte vital i la promoció de l’autonomia.

S’inicia el projecte en una llar amb cinc places completament adaptada, que ha de permetre identificar i dissenyar el conjunt de processos clau per replicar i escalar el servei.  Per desenvolupar la iniciativa es contractaran 4 professionals de suport.

La vocació del projecte és de transformació social, tant des de la perspectiva de les cures com de l’organització del treball.

Sector d'activitat

Salut i cures

Àmbit territorial

Anoia, Baix Llobregat

Dades de contacte

Fina Nuñez

fnunyez@auriagrup.cat

618 298 343

Web i xarxes socials
Instagram