Entitat promotora i agrupada/ades

Baulacreix SCCL; Delta SCCL; Magroc SCCL; Jamgo SCCL; Claraboia Audiovisual SCCL

Descripció del projecte

TreaSureFamilyAPP és una nova línia de negoci, fruit de la intercooperació entre 5 organitzacions, que vol donar resposta a les necessitats de les famílies implicades en el creixement i el benestar físic, emocional, intel·lectual i social d’infants d’entre 0 a 6 anys, que han patit i pateixen les conseqüències de la COVID-19.

L’APP ofereix un programa de desenvolupament integral, a través d’activitats lúdiques, on les famílies obtindran recursos ajustats a les necessitats de cada infant per estimular-los. L’APP està dissenyada com un joc, atractiu i fàcil: existeixen unes illes per a cada nivell evolutiu i tresors a aconseguir realitzant les activitats d’estimulació precoç, que estan explicades amb vídeos atractius. Amb cada tresor aconseguit, l’infant avançarà en el seu nivell de desenvolupament. En el model Prèmium, s’ofereixen més de 1.000 activitats, com per exemple crear un ritual a l’hora d’anar a dormir, mantenint un horari fix i marcant una seqüència d’activitats que n’anticipin el moment.

L’APP també permetrà a les famílies contractar serveis en línia especialitzats per a la petita infància que consistiran en acompanyaments i formacions en els diferents àmbits d’evolució dels infants.

Dades de contacte

Laura Cerrillo Gil
hola@treasurefamilyapp.com
932 964 752

Web i xarxes socials
Sector d'activitat
  • Salut i cures
  • Noves tecnologies
Àmbit territorial

Catalunya i Estat