Entitat promotora i agrupada/ades

Sersa, Serveis Socials i Administratius SCCL; Coperhabitat SCCL; Serproas SCCL; Associació Espanyola Contra el Càncer; Fundació Privada MIFAS

Descripció del projecte

El projecte pretén mantenir i fer créixer l’activitat econòmica i crear nous llocs de treball, a través de la contractació de 10 treballadors/es familiars o auxiliars d’atenció a domicili, mitjançant la formació dual dels certificats de professionalitat (CP) d’auxiliar d’atenció domiciliària a persones dependents a domicili i d’auxiliar d’atenció a persones dependents en institucions, als centres de formació propis — ja homologats pel SOC — de Girona i Figueres, i el reforçament d’una àrea pròpia per a la formació dual a la ciutat de Blanes, per a la Selva Mar/Alt Maresme, per a aquestes mateixes especialitats formatives.

El servei s’iniciarà el quart trimestre d’aquest 2021, mitjançant professionals d’aquests CP i, progressivament, s’aniran introduint els professionals en formació dual. Alhora, Mifas i AECC a comarques gironines, entitats prou representatives en les seves àrees i col·lectius d’atenció, coordinaran l’atenció als seus usuaris, fins a un màxim de 200 h/setmana distribuïdes en 10 h/usuari i setmana, sense cap cost. S’ha previst un copagament de 11 €/h per usuari per a intensitats superiors, que permetrà consolidar els llocs de treball creats.

Sector d'activitat
  • Salut i cures
  • Educació i formació
Àmbit territorial

Alt Empordà, Gironès, Maresme, Pla de l’Estany, Baix Empordà i Garrotxa

Dades de contacte

Josep Moreno

jmoreno@sersaonline.com

610 067 187

Web i xarxes socials
Instagram