Foment de l’economia blava solidària a Catalunya (FEBSCat)

La cooperativa IesMed, SCEL, juntament amb l’associació Eco-unión i altres institucions i
entitats mediterrànies, fa dos anys que analitza la possibilitat d’organitzar, des de la societat civil i la transversalitat, la confluència de l’economia blava i l’ESS, dos conceptes que als darrers anys han guanyat pes a les agendes mediterrànies.

Enfortim es im-perfect®: un model d’economia social, verda i circular a Catalunya

Enfortim es im-perfect® busca el creixement
i la replicació de la marca es im-perfect®, la primera marca de l’Estat espanyol que elabora i comercialitza productes alimentaris d’alta qualitat a partir d’excedents o fruita i verdura descartada per raons estètiques.

Espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals com a eina de dinamització territorial

El projecte neix com a resposta als fenòmens de la intensificació de l’agricultura, la globalització i la pèrdua del coneixement i usos de les plantes silvestres (cultivades o no cultivades), que han provocat una pèrdua de la diversitat alimentària, l’empobriment rural i l’homogeneïtzació del mosaic agroforestal.

Implementació de nous canals de comercialització i distribució: servei de promoció, comercialització i distribució de productes de Fet a la Conca SCCL

La cooperativa Fet a la Conca neix amb la missió de facilitar, per mitjà d’alternatives de proximitat i de qualitat, el comerç de proximitat al sector de l’hostaleria, restauració i bars, que actualment usa productes de procedències allunyades del seu centre operatiu.