Entitat promotora i agrupada/ades

Fundació Privada per la Inclusió Laboral ÀURIA

Descripció del projecte

Aquest projecte treballa en la idea de l’evolució necessària, dins de l’escenari actual de canvi climàtic, dels serveis de jardineria tradicional, fent progressar i desmarcant els serveis tradicionals de l’entitat, sobre un concepte de jardineria sostenible, que promogui la biodiversitat i la naturalització dels espais verds.

Tot aquest nou projecte i model de gestió ens ha de permetre accedir a nous clients, oferint accions o millores per afavorir la disminució del canvi climàtic a través de tasques de conservació i potenciació de fauna que afavoreixin la biodiversitat, la naturalització i la reforestació d’espais existents o de nova creació a través de boscos embornals.

Com a conseqüència d’aquestes accions, es pretén compensar o reduir l’emissió de CO2 i, alhora, la petjada de carboni, i mantenir o augmentar el valor ecològic dels espais.

Tot aquest nou canvi de filosofia i de gestió dels espais naturals, entenent aquests de forma àmplia, de tots aquells elements susceptibles de gestió, ha de permetre abordar un problema actual i els cada cop més visibles efectes del canvi climàtic. Un procés d’innovació necessari en la gestió actual amb criteris de sostenibilitat.

Dades de contacte

Dídac Tort

didactort@auria.org

609 478 332

Web i xarxes socials
InstagramYouTube
Sector d'activitat

Medi ambient i energia

Àmbit territorial

Catalunya