Entitat promotora i agrupada/ades

Xarxa Ambiental SCCL; Tt Ambiental SL; Xarxa Ambiental EI SL; Teb Solucions SCCL

Descripció del projecte

El projecte RECOOPERA-TS dona una solució òptima social i mediambiental per a la retirada de contenidors de residus municipals a la ciutat de Barcelona. D’altra banda, n’assegura la viabilitat tècnica i econòmica mitjançant el reciclatge de materials de rebuig dels contenidors retirats del carrer (27%), amb motiu de la posada en marxa de la nova contractació de recollida de residus municipals de Barcelona i la recuperació dels contenidors (73%) per allargar-ne la vida útil, mitjançant la venda de segona mà a Barcelona i a altres municipis. Sols comptant que es gestioni la recuperació dels contenidors de dues de les quatre zones, que actualment gestiona la sol·licitant, suposa el manteniment de 24 llocs de treball (12 llocs nous) durant 3 anys i la generació d’uns ingressos de més de 4 milions d’euros. La comercialització es farà des de la cooperativa de serveis RECOOPERA, SCCL.

El projecte es fa mitjançant la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en risc d’exclusió, comptant amb empreses amb experiència tècnica i social (les cooperatives Xarxa Ambiental i Teb Solucions), més una empresa d’inserció i una enginyeria especialitzada.

Dades de contacte

Miquel Miró

mmiro@grupxarxa.cat

608 514 537

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Medi ambient i energia

Àmbit territorial

Barcelona