Entitat promotora i agrupada/ades

Arkenova SCCL

Descripció del projecte

El projecte neix per analitzar i desenvolupar una nova línia empresarial d’activitat per impulsar comunitats energètiques (CE) a tot Catalunya. Pretén esdevenir una peça clau per impulsar i consolidar una transició energètica transformadora des de l’economia social.

Entenent que assolir la transició energètica implica un nou model de producció, consum i gestió de recursos, volem construir CE més socials, accessibles i participatives sota els valors de l’ES, incorporant-hi metodologies i tecnologies innovadores.

En el marc del projecte, s’analitzaran diferents models d’aliances possibles i models de governança a desenvolupar per portar a terme aquesta nova línia d’activitat.

Aquesta nova línia de negoci té la intenció de desenvolupar-se amb aliança amb altres actors clau de l’ES per oferir un servei integral per al disseny, desenvolupament i gestió de CE, que tingui en compte la tecnologia i la digitalització com una peça clau per permetre l’escalabilitat i eficiència en la gestió de l’aliança i la provisió dels serveis.

Dades de contacte

Marcos Falcón

marcos.falcon@arkenova.coop

699 103 187

Web i xarxes socials
Sector d'activitat
  • Medi ambient i energia
  • Noves tecnologies
Àmbit territorial

Catalunya