Entitat promotora i agrupada/ades

Cíclica Arquitectura, SCCL; Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya;  Haus Helthy Buildings SL; Cooperativa ETCS; Marcove Industrial SL; Dies d’Agost, SCCL

Descripció del projecte

La finalitat principal de la proposta és crear la plataforma digital Comunitat.coop, que integri els diferents serveis necessaris per donar suport al model d’acompanyament ESS a la regeneració urbana, com a vehicle d’accés cooperatiu i equitatiu a la descarbonització del parc edificat.

La declaració de l’estat d’emergència climàtica de la UE, els objectius de descarbonització a 2050 i l’oportunitat que brinda el Pla de recuperació, transformació i resiliència –dotat a Catalunya en la primera anualitat amb 186 M d’euros–, inclosa la formulació de l’agent rehabilitador com a interlocutor únic, planteja la necessitat que la creació d’aquest model sigui ràpid i al mateix temps solidari entre la ciutadania.

El plantejament del projecte és construir una plataforma de serveis que permeti assentar les bases del model a través d’integrar els processos de rehabilitació; proporcionar una visió transescalar del procés de regeneració urbana; integrar les funcionalitats dels eixos de planificació, gestió i finançament; evidenciar els avantatges que comporten les accions de millora; proporcionar serveis específics adreçats als agents implicats en la transició energètica a tot Catalunya.

Dades de contacte

Joaquim Arcas Abella

joaquim.arcas@ciclica.eu

653 921 467

Web i xarxes socials
Sector d'activitat
  • Habitatge i arquitectura
  • Medi ambient i energia
Àmbit territorial

Catalunya